Zaproszenie

Witkacy w kontekstach

Stanisław Ignacy Witkiewicz a kryzys metafizyki

Celem konferencji organizowanej w 75-tą rocznicę śmierci autora Nienasycenia jest próba odpowiedzi na pytanie o miejsce twórczości i myśli Witkacego w kontekście procesu określanego mianem końca, zmierzchu, czy kryzysu metafizyki. Tak postawione pytanie domaga się pogłębionej analizy zjawiska kryzysu metafizyki – jego źródeł, postaci i konsekwencji. Ponadto, wymaga ono poszerzonej refleksji nad dziełem Witkacego, począwszy od ogólnego kontekstu historycznego i kulturowego, w którym umieścić można myśl Witkacego, poprzez jego związki z innymi artystami, pisarzami, filozofami, a skończywszy na szczegółowych kontekstach, w których idee Witkacego zachowują żywotność i mogą znaleźć zastosowanie. Poza tym powyższe pytanie rodzi również potrzebę wnikliwych dociekań nad bezpośrednim stosunkiem Witkacego do zjawiska kryzysu metafizyki, a w szczególności przewidywanych przez niego konsekwencji tego zjawiska, konsekwencji, których jesteśmy obecnie świadkami.

Mając na względzie zarysowaną powyżej problematykę organizatorzy proponują uczynić przedmiotem rozważań trzy obszary problemowe:

Czy kryzys metafizyki?

 • Rozstanie z filozofią pierwszych zasad czy Apologia przypadkowości?
 • Historyczne, kulturowe i społeczne źródła i przejawy kryzysu metafizyki;
 • Konsekwencje zmierzchu metafizyki;
 • Polskie konteksty zmierzchu metafizyki w filozofii, estetyce i sztuce.

Witkacy w kontekstach kulturowych i filozoficznych przeszłości i współczesności;

 • Twórczość Witkacego jako kontekst i inspiracja w teatrze i w malarstwie;
 • Literackie ścieżki i tropy Witkacego;
 • Filozoficzni sprzymierzeńcy i adwersarze;
 • Witkacy wobec cielesności i płciowości.

Witkacy a kryzys metafizyki;

 • Witkacy a katastrofizm;
 • Witkacy a koniec historii;
 • Witkacy a estetyzacja świata;
 • Witkacy a teatralizacja i karnawalizacja życia.

Wyróżnione zagadnienia i problemy stanowią pewnego rodzaju punkty odniesienia dla możliwej dyskusji nad myślą i twórczością Witkacego w kontekście zjawiska kryzysu metafizyki. Ze względu na złożoność problematyki idei końca metafizyki, jak i poglądów i osoby samego Witkacego, organizatorzy konferencji otwarci są na propozycje innych tematów.